1          Katılımcılar , kamp/etkinlik tarihinden 20 gün evvel iptal isteğinde bulundukları takdirde  kayıt ücretinin % 100’ü iade edilir.

2          Katılımcılar kamp/ etkinlik tarihinden 10 gün evvel iptal isteğinde bulundukları takdirde kayıt ücretini % 50’si  iade edilir.

3          Katılımcılar kamp/ etkinlik  tarihinden 5 günden daha yakın tarihte  iptal isteğinde bulundukları takdirde kayıt ücretini % 25’şi  iade edilir  veya aynı şartları taşıyan bir katılımcıya  devredebilir.